Община Асеновград с три отличия от Института по публична администрация

Община Асеновград получи 3 грамоти в Конкурса за добри практики 2021 г.

В София се проведе официална церемония по награждаване на победителите в конкурс за добри практики през 2021 г. Грамотите и статуетките на служителите на общинска администрация – Асеновград бяха връчени от изпълнителния директор на ИПА Павел Иванов.

Община Асеновград получи 3 грамоти в Конкурса за добри практики 2021 г. – две в категория „Социална отговорност“ и една в категория „Технологични решения за открито управление и административно обслужване“.

В категорията „Социална отговорност“ наградата е по проекта  за разкриване на  „Дневен център за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания“. По проекта  се предоставя и „заместващата грижа“, която ще осигури възможност за лично време на лицето или семейството, полагащо грижи, ще създаде възможност на близките на лицата с увреждане да ползват отпуск, да отидат на почивка, лечение или предпочитана от тях дейност. Най-дългият престой може да бъде до 14 дни.

Категорията „Технологични решения за открито управление и административно обслужване“ касае Онлайн порталът за сигнали на община Асеновград. Чрез портала се отчита изключително подобряване на комуникацията между администрация и граждани. Община Асеновград благодари на местните жители за доверието и активността.

Top