Община Асеновград стартира акция по установяване на изоставени коли

Ако собствениците не си ги отстранят доброволно, общината има право да ги премахне.

Община Асеновград стартира акция за освобождаване на парко места от изоставени моторни превозни средства, паркирани върху общински терени.

Собствениците на разкомплектовани или излезли от употреба моторни превозни средства (МПС) ще получат писмено предизвестие – предупредителни стикери – да премахнат колите си в срок от 7 дни до 14 дни доброволно.

Бележките ще бъдат разлепени на самите автомобили.

Според действащата Наредба за организация и контрол при паркиране и престой на МПС и безопасност на движението на превозните средства и гражданите на територията на град Асеновград, за излезли от употреба автомобили се считат тези, с прекратена регистрация или, на които не е извършен технически преглед 2 последователни години, без регистрационни номера, когато са паркирани по тротоари, улици, площадки, обществени паркинги, зелени площи и други терени – държавна или общинска собственост.

В случай, че собственикът не предприеме мерки за освобождаване на заетото пространство в посочения срок, община Асеновград може да му наложи глоба в размер от 50 лева до 300 лева.

И ако автомобилът все пак не бъде премахнат градската управа има право да го премести на площадка за временно съхранение или в център за разкомплектоване.

Акцията се извършва съвместно между инспектори от Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи“ към общината и служители от РУ – Асеновград. Общинската власт призовава собствениците на изоставени МПС да ги премахнат доброволно.

Инспекторите започват обходи и огледи за наличие на такива автомобили, а ръководството на града апелира гражданите да сигнализират, ако видят такива коли в различните райони на града.

Подобни статии

Top