Община Асеновград предупреждава: Водата да се ползва само за питейни нужди

Ограничението е във връзка с настъпването на летния сезон

Община Асеновград уведомява жителите на населените места на територията й, че във връзка с настъпване на летния сезон и започването на селскостопанските кампании, свързани с мелиоративни дейности, е необходимо водата да бъде ползвана само за питейно-битови нужди. Целта е да се избегне въвеждане на режим на водоподаване.

За същото са уведомени кметовете и кметските наместници по населените места в община Асеновград, чийто ангажимент е да съблюдават и контролират неправомерно ползване на водата за селскостопански нужди.

В случай, че се наложи режимно водоподаване, ще бъде изготвен график, за който населението ще бъде своевременно уведомено. При констатирани нередности, може да се сигнализира до Водоснабдяване и канализация – Пловдив.

Подобни статии

Top