Община Асеновград започва кампания „Заедно през първите 7“

Един проект, акцентиращ върху значението на първите 7 години от живота на детето и семейството

Община Асеновград и Център за ранно детско развитие стартират кампания под надслов „Заедно през първите 7“. Акцентът й е значението на първите седем години от живота на детето и семейството като най-важни за развитието на подрастващите. Предвидени са три инициативи. Във фокуса на всяка от тях е отделна група потребителите на услуги в Центъра.

Първата инициатива вече започна. Тя е насочена къмбебетата и техните семейства. За всяко от децата на възраст от 0 месеца до 1,5 години ще се предостави пакет с материали и консумативи за първите грижи – той включва памперси, адаптирано мляко, суха млечна каша, шише с биберон, детски шампоан и хигиенни кърпи за деца. Специалистите от екипите по здравно и семейно консултиране ще организират предоставянето на материалите за всеки свой клиент по график и при строго спазване на въведените противоепидемични мерки. Ще бъдат обхванати 40 деца и техните семейства, ползващи услуги в ЦРДР – Асеновград.

Втората акция ще стартира на 17 август и е насочена към 37 деца на възраст от 2 до 6 години.

В рамките на инициативата ще се предоставят материали, които са определени според възрастта на децата и подкрепят образователното, емоционалното и познавателното им развитие. Специалистите от екипите по ранна интервенция на уврежданията, индивидуална педагогическа подкрепа, семейно и здравно консултиране ще организират предоставянето на образователните материали на място в ЦРДР – Асеновград за всеки от потребителите на услуги. Според индивидуалните нужди на децата и съответстващи на възрастта са предвидени занимателни игри за развитие на познавателните умения, за стимулиране на уменията за общуване, за смятане и работа в екип. Основната част от материалите акцентира на общуването, образованието и социалните умения.

Третата инициатива стартира в началото на месец септември и включва децата, на които им предстои да бъдат в 1-ви клас. За 11 бъдещи ученици ще се предоставят училищни пособия и материали, подкрепящи подготовката им в училище.

Център за ранно детско развитие се реализира по Проект „Център за ранно детско развитие – Асеновград“ от Община Асеновград. Специализиран екип от педиатър, психолози, рехабилитатор, специален педагог, логопед, социални работници, медицински сестри, акушерка и медиатор, предоставя безплатни консултации за деца на възраст от 0 до 7 години, които имат здравен, социален, образователен и психологически характер.

Подобни статии

Top