Община Асеновград започна подготовка за преброяването догодина

Регистраторите ще комуникират с хората само чрез мобилни устройства

Започна подготовката за преброяването през 2021 година, съобщават от Община Асеновград.  До 15 септември 2020 година Националният статистически институт съвместно с общинските преброителни комисии ще осъществи един от основните подготвителни етапи.

Близо 2 000 представители на общините и на държавното ведомство, преминали специализирани обучения ще извършат предварителен обход във всички населени места на територията на Република България. Целта е актуализиране на наличната информация и събиране на липсващи данни за жилищните сгради и адресите. По време на обхода регистраторите ще съберат информация за географските координати и характеристиките на сградите. Обект на наблюдение са жилищнИ И нежилищни сгради, в които живеят хора, места за настаняване, болници, общежития, затвори, манастири, места за предоставяне на социални услуги, локации, които е възможно да се ползват от лица, които са без дом, за обитаване или пренощуване.

Целта на изследването е да бъде осигурена информация за всички сгради в райони, където липсва утвърдена цифрова кадастрална карта. По този начин ще бъдат получени актуални и коректни адресни цифрови данни, които ще подпомогнат подготовката на

Преброяване 2021 при съставянето на контролни райони и преброителни участъци. За първи път в историята на преброяванията предварителният обход се провежда чрез ползване на мобилни устройства. Регистраторите няма да посещават домакинствата и жилищата. Те ще комуникират с граждани лично, единствено когато се налага да изяснят дали сградата се ползва за жилищни цели, както и да установят точността на адресната информация. Регистраторите нямат право да събират от самите лица данни за тях, домакинствата или имотите им, както и да ги интервюират или изискват такива, по каквито и да било други въпроси. Всеки регистратор може да бъде идентифициран чрез служебната карта, която е длъжен да носи със себе си по време на обхода.

Подобни статии

Top