Община Брезово: Кучетата не са краткотрайна прищявка - DC news

Община Брезово: Кучетата не са краткотрайна прищявка

Вижте препоръките и забраните, ако имате домашен любимец в община Брезово!

Община Брезово напомня на собствениците на кучета:

Когато имате куче, трябва да разберете нуждите му и да знаете своите отговорности. Ако сте решили да осиновите или купите животно, трябва предварително да се информирате какво означава да го отглеждате. Кучето, ще останете в семейството Ви не 1-2 години, а 14 или дори повече.

КУЧЕТАТА НЕ СА КРАТКОТРАЙНА ПРИЩЯВКА ИЛИ ПРЕДМЕТИ, КОИТО БИВАТ ИЗХВЪРЛЯНИ, КОГАТО ВЕЧЕ НЕ СА ПОТРЕБНИ.

Всеки, който отглежда куче или се грижи за такова, е длъжен:

-Да осигури поведение на кучето, безопасно за живота, здравето и спокойствието на гражданите;
-Да отглежда кучето при условия и по начин, които не формират агресивно поведение;
-Да не нарушава спокойствието и хигиенните условия на членовете на етажната собственост (при наличие на такава);
-Да не допуска животното свободно да напуска мястото на отглеждане, да навлиза в чужда собственост или на обществени места;

Забранява се:

1. Допускане на кучета на обществени места, предназначени за отдих на гражданите, за спортна и лечебна дейност, детски и спортни площадки. Това ограничение не се отнася за кучета – асистенти (водачи на хора с увреждания);
2. Извеждането на разходка на агресивни кучета, без поставен намордник и повод с нашийник;
3. Свободното пускане на кучета в териториите за обществено ползване – паркове, алеи, улици и площади. При нарушение по ал. 1, на виновните лица се налага глоба в размер на 100 лева

Подобни статии

Top