Община Калояново с одобрен проект от фонд „Социална закрила“ - DC news

Община Калояново с одобрен проект от фонд „Социална закрила“

„За строително–ремонтни дейности на материалната база в Дневен център за стари хора в с. Долна Махала“

Община Калояново с одобрен проект от фонд „Социална закрила“ за строително–ремонтни дейности на материалната база в Дневен център за стари хора в с. Долна Махала.

Проектното предложение на Община Калояново „За строително–ремонтни дейности на материалната база в Дневен център за стари хора в с. Долна Махала“, получи одобрение от Управителния съвет на Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика.

За реализацията на проекта на 29.04.2022 г. между Община Калояново и Фонд „Социална закрила“ се сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Общата стойност на проекта е 56 930. 00лв.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 49 984,54 лв., а останалата част 6 946,46 лв. е собствения финансов принос на Община Калояново.

В изпълнение на проекта ще бъде повишено качеството на предлаганата социална услуга, подобряване на социалната инфраструктура, чрез въвеждане на необходимите мерки за енергийна ефективност, с което ще се постигнат европейските изисквания за такъв тип сгради.

Подобни статии

Top