Община Кричим предостави проект за ремонт на важна отсечка

Проектът е за ремонт на пътя Девин-Кричим-Стамболийски

Община Кричим, чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството, предостави безвъзмездно, изготвения от нея и съгласуван със заинтересованите институции технически проект за основен ремонт на път lll-866 Девин-Кричим-Стамболийски от км 104+609 до км 106+010 в регулационните граници на гр. Кричим.

Трасето на републиканския път, който преминава непосредствено през урбанизираната територия на гр. Кричим, е идентично с бул. „Родопи“, бул. „Тракия“ и пл. „Демокрация“ находящ се по трасето на пътя, които по своята същност са част от първостепенната улична мрежа на града.

“В качество ми на кмет на община Кричим, съм провел необходимите среща и разговор с Министъра на регионалното развитие и благоустройство, по отношение осигуряване на финансирането от страна на държавата, собственик на пътя, за изпълнение на СМР на предоставения им проект”, заяви кметът Атанас Какчев.

Община Кричим очаква от страна на АПИ да се извърши и ремонт и цялостно преасфалтиране на участъка на пътя извън регулационните граници на гр. Кричим до административната й граница в посока с. Куртово Конаре с дължина около 2800 м., за да се подобри експлотационно състояние на пътя, който е с доста интензивен и натоварен трафик.

“Държа да отбележа, че през есента на 2020 г. по неизвестни за мен причини и обстоятелства ремонт на този републикански път от страна на АПИ, беше извършен, само в участъка попадащ в териториалния обхват на община Стамболийски!”, заяви още кметът на Кричим Атанас Калчев.

Подобни статии

Top