Община „Марица“ приобщи имоти за застрояване към летище „Граф Игнатиево“

От летището ще се предостави на общината фрезован асфалт за възстановяване на улиците в селото

Общински съвет „Марица“ даде принципно съгласие да бъдат приобщени 4 общински имота чрез Подробния устройствен план и Плана за регулация и застрояване за летище „Граф Игнатиево“ на ВВС на Българската армия. Четирите имота се намират в землището на село Граф Игнатиево.

Според решението трябва да бъде осигурено достатъчно количество фрезован асфалт за насипване и възстановяване на улиците в селото от летището.

В решението на Общинския съвет е записано също, че Министерство на отбраната трябва да информира своевременно община „Марица“ за предприетите действия, които произлизат от това решение.

Местният парламент възлага на кмета Димитър Иванов да предприеме необходимите действия по изпълнение на приетото вече решение.

Същевременно общинският съвет отказа да й бъдат прехвърлени безвъзмездно от Военното министерство 16 апартамента в Граф Игнатиево. Причината е, че имотите имат нужда от извършване на строителни и ремонтни работи, с цел привеждането им във вид, годен за живеене, а община „Марица“ не разполагала с  финансови средства за поддържането и обслужването им.

Top