Община Пловдив: Банковите сметки не са запорирани!

От общината поясняват, че от НАП е изтеглена финансовата корекция в размер на 905 785.02 лв. по Транспортния проект

Община Пловдив не е със запорирани банкови сметки към настоящия момент. Това съобщиха от общинския пресцентър заради множество запитвания от медии.

През месец септември 2021-а  във връзка с изпълнението на транспортния проект „Модернизиране и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив“ от Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ бе извършена проверка, която е констатирала противоречия в реализацията на проекта. От МРРБ е наложена е финансова корекция в размер на 5% от стойността на проекта –  в размер на 905 785.02 лв. Към общината е отправена покана за доброволно изпълнение.

Община Пловдив оспорва констатациите на проверяващите в Административен съд в срок. Към настоящия момент решение няма.  Обжалването не спира изпълнението на искането и по тази причина УО е пристъпил към събиране чрез НАП. На 25.11.2021 г. сумата е изтеглена от сметките на община Пловдив.

Към днешна дата към Общинския съвет е направено предложение за корекция на бюджета, с което се осигуряват средства от обект, който няма да се реализира до края на годината с цел балансиране на бюджета.

Подобни статии

Top