Община Пловдив е в ТОП 3 на най-глобяваните от РИОСВ през ноември

Близо 40 000 лева от глоби и санкции събра Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пловдив за месец

Близо 40 000 лева от глоби и санкции е събрала Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пловдив през месец ноември.

Инспекторите са извършили 144 проверки на 135 обекта; 92 от тях са били извънредни. В рамките на проведения контрол са издадени 32 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За установени административни нарушения на Закона за опазване на околната среда са съставени 14 акта и 6 наказателни постановления.

Общо събраните суми по наложени  глоби и санкции за изминалия месец са близо 40 000 лева, като 14 900 лева са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са община Садово – 5501 лв., община Марица – 4 108 лв. и община Пловдив – 2 658 лева.

За периода са постъпили 41 сигнала на зелен телефон и 6 писмени жалби, които са обработени своевременно.  Не са констатирани нарушения на разпоредбите на Закона за лечебните лечения и Закона за защитените територии.

1 2

Подобни статии

Top