Община Пловдив иска правителството да отпусне пари за почистване коритото на Марица

Кметът Здравко Димитров е изпратил писмо до премиера Стефан Янев с настояване за финансиране на неотложните дейности преди пролетното пълноводие

Община Пловдив е внесла искане до правителството за отпускане на средства за почистване коритото на река Марица заради опасност от наводнения. Това стана ясно по време на заседанието на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия, в което участваха и  кметовете на райони. В писмото си до премиера Стефан Янев кметът Здравко Димитров информира Министерски съвет, че наличието на израсналата и вкоренена растителност в коритото на реката намалява проводимостта й и създава предпоставки за висока вълна.

Това състояние е огромна заплаха за Пловдив и последващите го територии около реката и води до реални опасности от трансгранична екологична катастрофа, предвид близостта на реката до сметището в с. Цалапица“, се посочва в писмото на кмета. Той настоява за предоставяне на финансова помощ за спешното премахване на растителността, което е първи етап от цялостното трайно почистване на коритото на реката и подобряването на проводимостта, което е на обща стойност 16 668 000 лв.  Проведени са разговори и представители на Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.

„Имаме изготвено техническото задание, което е съгласувано с РИОСВ, включително за запазване на зоните, които попадат в „Натура 2000“, коментира Здравко Димитров по време на заседанието.  Той обясни, че ОП „Градини и паркове“ ежедневно почистват бреговете, но не е по силите им да се справят с избуялата растителност, защото за подобна мащабна задача са необходими специализирана техника, финанси и капацитет. Повече от 70 % от растителността не може да бъде премахната с обикновените методи и инструменти за санитарно почистване.

Какво е свършено през последните две години?

По време на заседанието членовете на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия бяха информирани за стъпките, които е предприела общината през последните две години във връзка със състоянието на реката. Извършени са редица проверки, в които е обследвано състоянието на реката, предприети са прочиствания от страна на ОП „Градини и паркове“, проведени са срещи с областния управител, за да се информира и правителството за проблема.

Членовете на съвета бяха запознати и с Програмата за намаляване на риска от бедствия. Тя е разработена в изпълнение на Закона за защита при бедствия и Национална програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 г.

С програмата се определят превантивните действия и ефективна реакция за минимизиране на идентифицираните рискове и недопускане възникване на нови чрез ефективно планиране и управление. Разработени са конкретни мерки при следните видове рискове: земетресения, наводнения, пожари, неблагоприятни метеорологични явления, промишлени аварии, инциденти, ядрена и радиационна авария и трансграничен пренос на радиоактивни продукти;  биологично заразяване на хора, животни и растения и терористични дейности. Програмата ще бъде публикувана на официалния сайт на Община Пловдив, след което ще бъде внесена в Общинския съвет.

Подобни статии

Top