Община Пловдив избра изпълнител за доставка и монтаж на устройства за битово отопление на пелети - DC news

Община Пловдив избра изпълнител за доставка и монтаж на устройства за битово отопление на пелети

Продължава набирането на кандидатури по проекта „Чист въздух за Пловдив“

Община Пловдив сключи договор с изпълнител за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на отоплителни устройства за битово отопление на пелети и радиатори. Обществената поръчка е възложена по проект „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Пловдив чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление“ и е на стойност 4 175 424 лв. с ДДС.

Избраният изпълнител е „Инженерингови системи – България 2021“ ДЗЗД с членове на дружеството „Еста Технолоджис“ ООД, „Актив Билд“ ООД и „Марели Системс“ ЕООД.

От заявилите желание за подмяна на отоплителни уреди на пелети 250 собственици на жилища са подали декларации за липса на задължения за местни данъци и такси към Община Пловдив. Това е и първата част от гражданите, с които ще се пристъпи към сключване на договори за подмяна на отоплителните устройства.

Екипът на проекта продължава да провежда разговори с участниците, които все още не са подали декларация за платени данъци. Всички одобрени кандидати следва да попълнят декларацията, която може да бъде изтеглена тук: https://bit.ly/3cbexYw

Продължава и набирането на кандидатури по проекта „Чист въздух за Пловдив“  – жителите/домакинствата на територията на Община Пловдив, които използват отоплителни уреди с дърва и въглища, могат да кандидатстват за безвъзмездната им подмяна с една от следните алтернативни форми за отопление – на газ, електричество, пелети или друг вид екологични източници на топлинна енергия.

Гражданите могат да подават попълнени и подписани декларации за участие в проекта всеки работен ден от 08:30 до 17:15 ч. в деловодството на Община Пловдив, в сградите на Дирекция „Екология и управление на отпадъците“ на ул. „Емил де Лавеле“ 9 и ул. „Железарска“ 1, в районните администрации, както и онлайн на имейла на Дирекцията: direkcia_ecologia@plovdiv.bg Повече информация за необходимите документи за участие гражданите могат да намерят тук: https://bit.ly/3yPGn5j

Експертите еколози от районните администрации продължават провеждането на разяснителна кампания по проекта като предоставят на гражданите информация как да кандидатстват за безплатна подмяна на старите си отоплителни уреди. График с приемните дни и часове можете да видите тук: https://bit.ly/3OQEPgV

С изпълнение на мерките по проекта Община Пловдив цели да бъдат намалени количествата емисии на фини прахови частици (ФПЧ10) и азотни оксиди с източник битовото отопление с твърдо гориво.

Подобни статии

Top