Община Пловдив обявява за първи път Резидентна програма за артисти

Програмата е по Културния календар на града

В навечерието на 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската писменост, по идея на Кмета Здравко Димитров община Пловдив обявява ПОКАНА за участие в РЕЗИДЕНТНА ПРОГРАМА ЗА АРТИСТИ, част от Културния календар на Община Пловдив за 2021 г. Изданието е пилотно и се осъществява за първи път!

Целта на поканата е да реализира иновативни идеи в съвременните тенденции на визуалните и дигиталните изкуства с фокус ключови обекти от богатото недвижимо културно наследство на Пловдив; Да активира и обживи възприятието за културната идентичност на Пловдив чрез създаване на знаково произведение в областта на съвременните визуални изкуства;  Да излъчи художествен продукт, съвместим с имиджа на града като място за култура и туризъм; Да предостави възможност за обмен на артисти, партньори и ноу-хау.

Община Пловдив осигурява условия за творчески престой и реализация на идеи, инспирирани от културно-историческото наследство на Пловдив, на трима изявени съвременни визуални артисти от страната и чужбина. По време на резидентната програма ще бъдат създадени условия за творчески обмен между гостуващите творци и местната артистична общност.

Резидентната програма е с продължителност 30 дни.

В рамките им Община Пловдив осигурява на участниците: настаняване в близост до историческия център на Пловдив и  изплаща възнаграждение в размер на 4000 лв., включващо всички разходи по пътуването, престоя, творчески хонорар и осигуровки за сметка на Възложителя.  Нощувките се заплащат от Община Пловдив като периодът на престоя се уточнява при сключване на договор за възлагане  – 10 дни през месеците юли – август за опознаване на града и 20 дни през месеците септември – октомври за реализация на проекта.

За реализация на всяка творческа концепция ще бъде осигурен бюджет в размер на 5000 лв. Сумата е крайна и включва всички разходи. В случай, че участникът не притежава регистрация като юридическо лице се предлага граждански договор и всички дължими осигуровки са в рамките на предвидения бюджет.

Община Пловдив чрез своите партньори (регионални културни институти, НПО в сферата на културата и визуалните изкуства, печатни и електронни медии) осигурява представяне на участниците и проектите и организира срещи и презентации пред заинтересовани групи и общности.

Не се влиза в договорни отношения с артисти, които не са изпълнили коректно проекти, финансирани от Община Пловдив и  ОФ „Пловдив 2019“.

1 2

Подобни статии

Top