Община Пловдив организира събиране на опасни отпадъци от домакинствата - DC news

Община Пловдив организира събиране на опасни отпадъци от домакинствата

Община Пловдив за девета поредна година организира за гражданите кампания

за безвъзмездно предаване на опасни отпадъци от домакинствата чрез Мобилен събирателен пункт. Инициативата през 2022 година ще се проведе на 26 май (четвъртък), като мобилния пункт ще бъде позициониран на адрес: Район „Централен“, бул. „Шести септември“ – паркингът зад магазин „Т Маркет“ (ресторант „Стадиона“) в часовия диапазон от 10:00 до 16:00 ч.

Основните групи опасни отпадъци, които ще се приемат на пункта са:

• Живак и живакосъдържащи уреди (с изключение на луминесцентни лампи);

• Лакове и бояджийски материали;

• Домакински препарати;

• Мастила и замърсени опаковки – опаковки, съдържащи опасни вещества;

• Маслени филтри, спирачни течности и антифриз;

• Фармацевтични продукти – лекарства с изтекъл срок на годност.

Изхвърлянето на опасните битови отпадъци в общия поток смесени отпадъци създава риск за здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата, поради което Община Пловдив призовава гражданите да се възползват от предоставената възможност и да се освободят от образуваните в домовете им опасни отпадъци.

Подобни статии

Top