Община Пловдив отпусна 20 000 лв. за зъбни протези на социално слаби 

Услугата е напълно безплатна за пациентите

Община Пловдив отпусна 20 000 лв. за протезиране на напълно обеззъбени социално слаби пациенти. Предложението беше одобрено от  Общинския съвет на последната му сесия. Сумата е два пъти по-голяма спрямо отпуснатата през 2019 година.

Средствата ще бъдат използвани за подобряване качеството на живот на социално слаби жители на Община Пловдив. Те са предназначени за изработване и поставяне на горна или долна или и двете зъбопротезни конструкции на тотално обеззъбени социално слаби пациенти и ортодонтски апарати на деца, в неравностойно положение от социални структури в Община Пловдив или поправки на същите.

Предстои да бъде сключен договор между Община Пловдив и „ДКЦ II – Пловдив” ЕООД, като правоприемник на дейността на закритата Медико-техническа лаборатория към Община Пловдив. След това ще бъдат обявена датата, след която пациентите ще могат да подават заявления в деловодството на общината. Техните заявления ще бъдат разгледани от Комисията за подбор, която  ще определи ще реда и условията, при които гражданите имат право на безплатните услуги. Пациентите, одобрени от комисията и включени в списъците, се уведомяват за датата и часа за посещение на кабинет по дентална медицина за преглед. След преглед от лекар по дентална медицина и консултация със зъботехник се установяват възможностите за протезиране и се реализира.

Услугата е напълно безплатна за пациентите и е факт от 2007 г. Обслужените пациенти през последните три години с изработени зъбни протезни: 2017 г. – 90 протези и обслужени 124 пациенти, 2018 г. – 77 протези и обслужени 44 пациенти и през 2019 г. – 64 протези и обслужени 42 пациента. От общинския бюджет през последните три годините са отделени следните средства – през  2017 г.  – 18 600 лв., 2018 г. – 11 550 лв. и 2019 г.- 9 600 лв.

Подобни статии

Top