Община Пловдив планира да закупи 50 нови камиона за „Чистота“ и „Градини и паркове“

Двете комунални фирми работели с остаряла и амортизирана техника

Техниката на ОП „Чистота“ и ОП „Градини и паркове“ е остаряла и амортизирана, някои от машините са на повече от 20-30 години, а 38 от тях са бракувани. Това видяха част от общинските съветници, които бяха поканени от заместник-кмета по екология Анести Тимчев да посетят на място базата на двете общински предприятия. На срещата днес присъстваха директорът на предприятието за почистване Димитър Георгиев и заместник-директорът на структурата, която поддържа зелената система – Николай Чунчуков.

След проведена комуникация с Фонда за устойчиво развитие на градовете е станало ясно, че общият обем на средствата, които могат да бъдат отпуснати за тази цел са 10 милиона лева. Те ще бъдат използвани за подновяване не само на автопарка за сметоизвозване, сметопочистване и поддържане на зелената система, но и за ремонт на помещенията, предназначени за сервиз и поправка на машините.

„Целта ни е да подменим старите камиони с нови 50 на брой електрически, които да отговарят на всички екологични стандарти и да обслужват почистването на града“, посочи Анести Тимчев. По думите му желанието на Община Пловдив е да се подобрят условията за работа на служителите на двете общински предприятия.

„Лицето на една община са комуналните услуги, които осигурява за гражданите, създаване на чистота и комфорт. Не можем да говорим за чист европейски град, а да нямаме възможност да реализираме тези наши желания, тъй като машините и съоръженията тук са на повече от 20 години“, допълни той. По думите му е необходима голяма поддръжка на зелените площи в целия град, а това става с техника, за закупуването на която е необходим заем.

1 2

Top