Община Пловдив подготвя интегрирани мерки за подобряване качеството на въздуха

Проектите са заложени в ПИРО и ще се търси финансиране по програмите на ЕС

Община Пловдив подготвя интегрирани мерки за подобряване качеството на въздуха, стана ясно след среща в Министерството на околната среда и водите на зам.-министър Ренета Колева и зам.-кметовете по транспорт Тодор Чонов и по екология Анести Тимчев.

Основната тема бе да се обсъдят възможностите за финансиране на важните проекти за града по ОП „Околна среда“ в контекста на бъдещия План за интегрирано развитие на общината (ПИРО)  за периода 2021-2027 г. По време на срещата бяха представени част от проектите, които в момента подготвя общинската администрация.

„За нас е важно в тази предварителна фаза да получим експертна информация дали нашите проекти отговарят на изискванията на новите програми, тъй като те са с висок приоритет за нас. Инвестирали сме  значителни средства и усилия и не бихме искали да загубим темпото“, коментира Тимчев.

В ПИРО се поставя сериозен акцент върху интегрираните проекти за одобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ) в областта на екологията и на транспорта“, подчерта по време на разговорите Анести Тимчев. По думите му в момента администрацията работи по проект за подмяна на старите уреди за отопление с екологични алтернативи и в същото време се готви за неговото надграждане, защото по линия на ЕС са предвидени сериозни средства за това.

Като мярка за подобряване качеството на въздуха е и въвеждането на зони с ниски емисии в Пловдив като в момента се разработва методика за това. Развитието на зелената система също е сред приоритетните проекти, заложени в дългосрочната стратегия на Община Пловдив.

Река Марица със зони за рекреация край нея и с минимална намеса в коритото. Предвижда се и проектиране и обновяване на нови градски паркове – „Розариум“, „Коматево“, „Рибница“, „Хан Крум“, Ботаническата и Дондуковата градина. Това включва и облагородяване на тепетата.

Необходимо е и финансиране за разширението на депата в Цалапица и Шишманци, защото капацитета им е пред изчерпване. 

„В контекста на мерките за подобряване на качеството на въздуха са и проектите в областта на транспорта – изготвяне на План за устойчива градска мобилност, подобряване на трафика чрез надграждане на системата за управление, изграждане на нови велоалеи, подобряване на условията за пешеходно движение, буферни паркинги“, подчерта Тодор Чонов. Според него, след като разполагаме с интегрирани мерки по КАВ, би могло да се търси финансиране от ОПОС и за закупуването на 20 електробуса за нуждите на бъдещото общинско търговско дружество за екологичен транспорт. Целият проект включва още изграждане инфраструктура за зареждане, на депо и модернизация на спирките.

Заместник-министър Колева приветства интегрирания подход на общината и обясни, че до края на октомври ще има повече яснота по параметрите на програмите.

Важно е обаче  общините да имат готови проекти, с които да кандидатстват веднага след старта на програмите, за да не се губи още време. По думите й, тъй като битовото отопление е един от основните замърсители на въздуха в Пловдив, общината ще има възможност да получи средства за продължаване на програмата.

Според експертите сега е моментът да бъдат внесени проектите по разширение на депата, защото през следващите програмни периоди те вече няма да са приоритет за финансиране. Въпреки че проектът за КАВ е интегриран, мерките в областта на транспорта няма възможност да бъдат финансирани от една и съща програма, но може да се кандидатства за тях по ОП „Развитие на регионите“.

По нея биха могли да бъдат финансирани и всички проекти за развитие на зелената система.

Подобни статии

Top