Община Пловдив подготвя пролетна залесителна кампания

Община Пловдив подготвя пролетна залесителна кампания с акцент в междублоковите пространства, съобщиха от дирекция „Екология и управление на отпадъците“.

„Грижата за дървото започва с неговия избор. Трябва да сме наясно дали дървесният вид е подходящ за мястото, значение имат също видът и съставът на почвата, както и климатичните условия“, коментира директорът на екодирекцията Вяра Колева.  Тя призовава гражданите, които желаят да облагородят с нова растителност междублоковите пространства, да се обърнат към ОП „Градини и паркове“ и към отделите по екология на районните кметства.

В зависимост от посочените места експерти ще препоръчат подходяща за специфичните климатични условия растителност, собствено производство на общинското предприятие.

От широколистните дърветата най-добре в Пловдив виреят чинарът, някои видове липа, ясен, явор, каталпата, а от иглолистните – определени видове кипарис, туя, бор и др.

Според Общинската наредба за развитие, поддържане и опазване на зелената система засаждането на декоративна растителност в терени общинска собственост по инициатива на физически или юридически лица се извършва само след писмено разрешение от районната администрация. Забранено е в обществените пространства да се засаждат плодни дървета.

„Винаги сме готови да помогнем на пловдивчани, които искат да разкрасят пространствата край домовете си и с труд, и с посадъчен материал“, увери директорът на „Градини и паркове“ Веселин Козарев. Той уточни, че в началото на април е най-подходящо да започне залесяването на обществените пространства.

Още от понеделник в предприятието са готови да приемат заявки. Телефонът на „Градини и паркове“ е 032 624 301.

Подобни статии

Top