Община Пловдив подкрепя пострадалите и техните близки за качествен живот след инсулт - DC news

Община Пловдив подкрепя пострадалите и техните близки за качествен живот след инсулт

9 май е Европейският ден за информираност за инсулта

Община Пловдив се присъединява към Националната кампания „Живот след инсулт“, която се реализира в страната със съдействието на българските общини по повод 9.05.2023 г. – Европейски ден за информираност за инсулта. Кампанията се организира от Асоциацията за инсулт и афазия, с която ръководството на общината успешно си партнира в последните две години, работейки за повишаване информираността на населението, с цел намаляване на негативното въздействие на инсулта върху българското общество. За първи път Националната кампания ще има своя столица – Велико Търново, където ще се проведе молебен за пострадалите от инсулт и ще се открие изложбата „Животът след инсулт може да е съзидателен“.

България е рекордьор по болестност и смъртност от инсулт в света и в същото време изостава сериозно по отношение на лечението им. Сериозен проблем се явява и ниската информираност на обществото относно ранното разпознаване на симптомите на инсулт: слабост в ръцете, лицева асиметрия /увисване на ъглите на устата/, затруднения в говора. Забелязвайки дори един от тези три симптома е разумно да се потърси незабавна помощ на тел. 112, напомнят от Асоциация за инсулт и афазия.

Въпреки липсата на достатъчно надеждна статистическа информация и анализ, могат да бъдат посочени някои данни, цитирани от Асоциацията за инсулт и афазия, според която в страната през последните години са регистрирани 45 000 случая годишно. Смъртността при получаване на инсулт в България през 2021 г. е била 12%, а едва 65% от регистрираните случаи са били транспортирани от екип на центровете за спешна медицинска помощ. Базирайки се на данните за 2021 г. може да се каже, че приблизително 40 000 българи започват своя живот след инсулт. Към момента, обобщено по непотвърдени данни в България повече от половин милион души живеят с последствията от инсулта. Те ежедневно се сблъскват с множество проблеми – липса на адекватна информация, недостъпна среда, недостатъчен достъп до проследяваща медицинска грижа, липса на достатъчна по обем рехабилитация и терапия. В тази връзка от Асоциацията за инсулт и афазия напомнят, че в момента по тяхна инициатива се работи по изготвяне на Национален план за борба с инсулта. В допълнение очаквано положително въздействие върху негативната статистика се очаква от реализацията на мерки по Плана за възстановяване и развитие, с които ще се разкрият и оборудват нови 10 специализирани звена, ще се закупят хеликоптери за оказване на спешна помощ, а в момента се работи и по ново специализирано компютърно приложение за Спешната помощ, с което ще се извършва бързо и точно насочване на пациентите с инсулт.

В рамките на Националната кампания „Живот след инсулт“ от администрацията на Oбщина Пловдив напомнят, че за хората с увреждания и в частност за преживелите инсулт се предлагат различни общински, социални услуги информация, за които може да се получи на тел. 032 623 714. Допълнителна информация може да бъде потърсена и на разкрития от Асоциацията за инсулт и афазия Национален телефон за подкрепа при инсулт – 0700 11 404.

Община Пловдив ще продължи да си сътрудничи с Асоциацията за инсулт и афазия. Заедно заставаме зад каузата животът след инсулт да бъде пълноценен, съзидателен, полезен за човека и обществото. Защото това е спасен живот, който заслужава да се живее пълноценно!

Подобни статии

Top