Община Пловдив предостави безвъзмездно ателиета на Националната гимназия за сценични и екранни изкуства

50 000 лв. инвестира общината в допълнителни средства за обучение на млади таланти и участие в майсторски класове

Той подчерта, че политиката на Община Пловдив в сферата на културата е изключително успешна като припомни, че по предложение на кмета Здравко Димитров, само през тази година, общината инвестира близо 50 000 лв. допълнителни средства, за да могат млади таланти да се обучават и да участват в майсторски класове.

Безвъзмездното предоставяне на имота е решение на един дългогодишен проблем, свързан със затрудненията, които гимназията изпитва с малкия брой помещения за провеждане на учебна и производствена практика. Училището, което е единствено в България,  имаше спешна нужда от разширение и обособяване на допълнителна база с възможност за провеждане на пълноценни и безопасни практически занимания.

„Помощта е помощ, когато идва навреме“, с тези думи директорът Николай Томов се обърна към кмета Здравко Димитров и изказа сърдечна благодарност за оказаната подкрепа.

В знак на признателност в края на церемонията учениците подариха на градоначалника подаръци изработени лично от тях и представящи техния многостранен талант.

1 2

Подобни статии

Top