Община Пловдив: Пробивът под Водната палата няма да компрометира благоустроения бул. „Марица“-юг

От МРРБ са получили сигнал за проблем с изграждането на пробива

„Проектът за пробива под Водната палата няма да наруши устойчивостта на реализирания вече обект за благоустрояване на бул. „Марица-юг“ и зоните около него, тъй като по никакъв начин не компрометира заложените в него цели, резултати и индикатори“. Това се казва в официална позиция на Община Пловдив във връзка със сигнал до МРРБ за пробива под Водната палата, която бе оповестена от и.д. кмет Величко Родопски.

По-рано днес стана ясно, че от МРРБ са открили проблем с изграждането на пробива, предвиден за финансиране с 40-милионния общински заем. От строителното министерство смятат, че изграждането на съоръжението ще засегне част от новата зона по бул. „Марица юг”, изградена с европейски средства по ОП „Региони в растеж” през 2020 година. От ведомството допълват, че според правилата в подобни зони не може да се осъществяват нови дейности в период от 5 години след завършването на строителството им.

Според позицията на и.д. кметът Величко Родопски, проектът за пробива запазва вида и предназначението на инфраструктурата, като елемент на градската среда и по безспорен начин ще постигне надграждане и допълняемост, каквито  всъщност са приоритетите на Оперативната програма.

„Освен това пробивът значително ще допринесе за синергията между всички обекти в Зоната за социални функции в ИПГВР 2014-2020 г. и е от изключителна важност за бъдещото развитие на територията и общината. Той е включен и в текущата разработка на Плана за интегрирано развитие на община Пловдив (ПИРО) 2021-2027 г.

Кръстовището при Водната палата между булевардите „Цар Борис III Обединител“ и „Марица“ е едно от най-натоварените в града. То е надвишило капацитета си като пропускателна способност заради интензивността на транспортните потоци по двата булеварда. Община Пловдив предвижда изграждането на подлез с прилежащи локални връзки от двете страни на пробива. Обектът на интервенция се намира в централна градска част, зона със социални функции и изключително интензивен трафик, както автомобилен, така и пешеходен. С предстоящата инвестиция значително ще се подобри връзката и ще се облекчи движението, което ще доведе и до намаляване замърсяването на въздуха. Новото техническо решение, със сигурност, допълва направеното през предходния програмен период.

Община Пловдив е подготвила отговор до МРРБ във връзка с поисканото й становище“, пояснява още Родопски.

Подобни статии

Един коментар

  1. М написа:

    Само ми е чудно как без да се засегне сегашният обект по бул. Марица лентите изведнъж ще станат от 2 на 4… Особено от западнта страна.

Top