Община Пловдив ще финансира онлайн проекти на творци по Културния календар

Отдел Култура възстановява приемането на документи по компонента за гражданска активност

Във връзка с обявеното извънредно положение и с цел ограничаване разпространението на COVID – 19 от месец март Община Пловдив временно спря набирането на предложения по Компонент 2 „Мобилност“ и Компонент 3 „Гражданска активност“ по Наредбата за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата, част от Календара на културните събития на Община Пловдив за 2020 година.

Като антикризисна мярка, обаче, а и в подкрепа дейността на пловдивските творци в тези трудни за тях месеци, отдел „Култура, археология и културно наследство“ ВЪЗСТАНОВЯВА приемането на документи по компонент 3 „Гражданска активност“. Процедурата е валидна само за събития, които могат да се реализират и проведат онлайн под наименованието „ОНЛАЙН СЦЕНА- ПЛОВДИВ“.

Важно е да се отбележи, че Община Пловдив ще осигури стриймване и заснемане на основното събитие по проекта, затова което при попълване мястото на реализация на проекта е необходимо да бъде посочена точната локация на провеждане на основното събитие и начален час. Проектите следва да бъдат реализирани до 31 юли 2020 година.

1 2

Подобни статии

Top