Община Пловдив спечели проект за 1,5 млн. лв. за интеграция на уязвими групи

Безвъзмездната финансова помощ, която общината ще получи по проекта, е в размер на 1 563 955 лв.

Община Пловдив спечели проект за социално-икономическа интеграция на уязвими групи чрез подобрен достъп до образование, заетост и здраве. Безвъзмездната финансова помощ, която общината ще получи по проекта, е в размер на 1 563 955 лв. като продължителността е 18 месеца.

Договорът бе връчен на зам.-кмета по социална политика Георги Титюков в Министерство на труда и социалната политика /МТСП/ от зам.-министъра в МТСП Иван Кръстев и зам.-министъра на образованието Евгения Пеева-Кирова.

Проектът има за цел да реализира цялостна програма за социално-икономическо включване на уязвими етнически малцинства в Община Пловдив чрез осигуряване на подобрен достъп до образование, заетост и здраве. Субсидираната заетост ще намали нивото на бедност сред етническите малцинства и същевременно ще осигури достъп до пазара на труда за работниците с ниска квалификация. Професионалните обучения, които ще бъдат проведени по проекта, целят да подобрят мотивацията и компетентностите на хората от целевата група, както и да повишат тяхната пригодност за заетост чрез надграждане на професионалните им умения.

Подпомагат социалното включване на деца от етнически малцинства

Чрез изпълнение на проекта ще бъде подпомогнато социалното включване на деца от етнически малцинства чрез повишаване на тяхната мотивация и участие в образователни, културни и спортни дейности, както и подобряване на владеенето на български език. Безвъзмездната финансова помощ ще бъде използвана и за благоустрояване на учебната среда на децата и стимулиране на техните артистични и спортни постижения. Работата с родителите е друг важен аспект от проекта, който ще подкрепи групови образователни дейности, включващи както деца, така и родители.

Половината от средствата по проекта са предвидени за откриване на щатни бройки в ОП „Градини и паркове“. Парите са предназначени за обучение и възнаграждения на 77 хигиенисти и озеленители, които ще получат възможност за постоянна работа.

На връчването на договора присъства и директорът на Дирекция „Социална политика“ към Община Пловдив Веселина Ботева.

Проект „Социална-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Пловдив чрез подобрен достъп до образование, заетост и здраве“ се реализира в рамките на Компонент 2 на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

Подобни статии

Top