Община Пловдив спечели проект за климат с директно финансиране от Европейската комисия

Пловдив е единствената община в България, одобрена за техническа помощ по европейската програма LIFE

Община Пловдив спечели проект за техническа помощ за изготвяне на интегриран проект „Екосистемен подход за адаптация към изменение на климата и управление на риска от наводнения в източнобеломорски район“ (BULADAPTECOS). Това съобщи кметът Здравко Димитров.

„Това е голям успех, защото Пловдив е единствената община в България спечелила проект за техническа помощ в направление „Адаптация и изменение на климата“, заяви градоначалникът.

Проектът се осъществява по европейска програма LIFE към Европейската комисия. Към него са привлечени общо седем общини в България, сред които Казанлък, Свиленград, Първомай, Белово, Пещера, Родопи. Пловдив е водеща община в изпълнението на проекта.

Спечелването на техническа помощ е първата крачка към кандидатстване по програма LIFE, което се осъществява на два етапа – концептуална бележка и техническа помощ. Община Пловдив е получила одобрението на Европейската комисия за техническа помощ, което я превръща в първата община в България спечелила проект по тази линия. Предстои разширяване обхвата на проекта, след което се очаква Пловдив да бъде одобрен за концептуалната бележка и до февруари 2022 г. да внесе пълното проектно предложение.

По идеята на проекта се работи вече над една година като се предвиждат различни дейности свързани с един от най-големите приоритети на Европа – Зелената сделка.

Общината трябва да предложи решение за превенция на риска от наводнения

Основната цел е Община Пловдив да предложи екобазирано комплексно решение за превенция на риска от бедствия – наводнения и отводняване при интензивни валежи. Ще бъде изработено техническо решение, което да предотврати наводнения по бул. „Марица – юг“, като една от най-невралгичните точки при интензивни валежи. Проектът предвижда още възстановяване на биоразнообразието, предприемане на мерки свързани със засушаване, както и използване на биоинженерна технология за увеличаване пропускливостта на напоителните канали.

Целият проект ще бъде съпроводен с електронни платформи за гражданите, информиращи за превенция от наводнения и запазване на биоразнообразието.

Прогнозната стойност на интегрирания проект е 15 млн. лв. като 60% от тях са безвъзмездна финансова помощ от Европейската комисия, а останалите 40 % се финансират от Община Пловдив. С решение на Общински съвет – Пловдив вече са отделени 4 млн. лв., които ще бъдат инвестирани в една от дейностите по проекта и ще донесат принадена стойност за общината. Стойността на проекта за техническа помощ е 67 399, 31 лв.

Подобни статии

Top