Община Пловдив стартира екокампания сред малките търговски обекти

Община Пловдив започва информационна кампания, която да увеличи дела

на разделното събиране на хартиени отпадъци от малките търговски обекти. Това стана ясно на среща, организирана по инициатива на зам.-кмета по екология Анести Тимчев с ръководителите на ОП „Чистота“, рециклиращите фирми „Екопак“ и „Булекопак“ и представители на районните администрации.

„Целта на тази среща да намерим решение на един проблем, който затруднява работата на почистващите фирми и създава сериозни затруднения пред рециклирането на отпадъците. Малките търговски обекти генерират сериозен обем от картонени отпадъци ежедневно, които според общинската наредба имат право да изхвърлят в цветните съдове за разделно събиране, но вместо това те пълнят контейнерите за битови отпадъци, а гражданите са недоволни, че кофите преливат от боклуци“, коментира Анести Тимчев.

В същото време експертите от рециклиращите фирми подчертаха, че по-големия си процент хартията, изхвърлена в общите контейнери, става негодна за рециклиране и се налага да бъде депонирана. Затова подобряването на събирането й ще помогне за намаляване на обема от отпадъци, които се депонират на сметищата Цалапица и Шишманци.

Зам.-кметът подчерта, че без участието на търговските обекти и рециклиращите фирми, няма как да се справим, необходимо е усилие от тяхна страна. На срещата стана ясно, че Община Пловдив ще изготви писма до управителите, за да получи всеки един обект подробна информация за реда на събиране и изхвърляне на хартиените отпадъци.

Припомняме, че според общинската наредба за управление на отпадъците, ако търговските обекти генерират по-големи количества могат да сключат договор с лицензирана фирма, която да извозва отпадъците, каквито имат големите вериги, хипермаркетите и моловете.

„С дирекция „Екология“ сме подготвили и много активни действия за работа с гражданите,а  заедно с неправителствени организации подготвяме редица кампании, които имат за цел да се повиши информираността за ползите от разделното събиране, защото основният участник в този процеса сме всички ние, хората, масовите потребители на опаковани стоки. Без нас е невъзможно системите за разделно събиране на отпадъци да работят успешно и ние, всички граждани, трябва да положим усилия за това“, коментира още Анести Тимчев.

 

Подобни статии

Top