Община Пловдив става партньор на кампанията „Пази детето в интернет“

Екипът на социалния проект се срещна с кмета Здравко Димитров

Поредица от събития в община Пловдив, свързани с безопасността на децата в интернет, ще бъдат проведени в рамките на Националната кампания „Пази детето в интернет“. Екипът на социалния проект се срещна с кмета Здравко Димитров и заместник-кметовете Тодор Чонов и Йордан Ставрев, за да обсъдят възможността за информационни и образователни срещи с подрастващите, на които те да бъдат запознати с рисковете и заплахите в интернет пространството.

До края на учебната година се предвижда в Пловдив да бъде проведена и първата от поредица срещи с ученици от 5-ти до 7-ми клас, родители и учители. Един от двигателите на проекта – Явор Колев, който е и дългогодишен ръководител на отдел „Киберпрестъпност” в ГДБОП и един от най-големите специалисти в областта, заедно с лицето на кампанията – спортната надежда Ивет Горанова, ще представят начини за предпазване от онлайн тормоз и посегателство над деца в дигиталното пространство. Ще бъдат включени и експерти от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Местната комисия за борба с трафика на хора.

Партньори на инициативата са още Държавна агенция за закрила на детето, Българска асоциация по киберсигурност и редица общини и обществени организации в страната. Инициатор е застрахователна компания Лев Инс.

Повече информация за можете да намерите на специално създадената платформа.

Подобни статии

Top