Община Пловдив трябва да премахне бариерите в центъра

Става дума за съоръженията на ул. „Железарска“, на ул. „Княз Александър Дондуков-Корсаков“ и на изхода на ул. „Май“

Oбластният управител Дани Каназирева дава едномесечен срок на Община Пловдив да премахне бариериte на улица „Железарска“ в квартал „Капана“, на улица „Княз Александър Дондуков – Корсаков“ и на изхода на улица „Май“ до кръстовището с улица „Преслав“. Решението е на база административната проверка за законосъобразността на поставените преграждения по сигнал на граждани и не подлежи на обжалване, съобщи Каназирева.

„Разговарях с кмета на Пловдив Здравко Димитров и той прие доводите на експертите в областна администрация“, посочи тя.

По думите й нпърво място улица „Железарска“ попада в границите на квартал „Капана“, а статутът на този квартал от 2016 година в регистрите на Министерство на културата е Групова недвижима културна ценност. Груповите културни ценности с техните граници и охранителни зони формират защитени територии за опазване на недвижимото културно наследство. При ремонтни дейности Общината следва предварително да е съгласувала проекта си за на улица „Железарска“, в т.ч. изграждане на караулка и монтиране на ограничителни елементи (бариера) с НИНКН. В този смисъл нормите са императивните.

На второ място възприетият подход при регулиране достъпа на МПС до въпросните улици нарушава режима за ползване на публичната общинска собственост и не намира основание в закона. Паркирането там може да бъде забранено, но не може да се блокира преминаването на улицата. За монтирането на тези ограничителни съоръжения (бариери) няма решение на общинския съвет, което нарушава Закона за общинската собственост. На трето място липсата на решение на Експертния съвет на Общинската комисия по безопасност на движението и на конкретен мотивиран акт на общински съвет Пловдив, очертават по категоричен начин липсата на законосъобразност в действията на община Пловдив.

1 2

Подобни статии

Top