Община Пловдив внесе коригирания проект за Небет тепе в НИНКН - DC news

Община Пловдив внесе коригирания проект за Небет тепе в НИНКН

Крайният срок за отчитане на дейностите по проекта е края на 2023-та година

Специалисти от Община Пловдив внесоха в Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) коригирания проект за обект „По крепостните стени на Филипопол“. На 26 януари от института върнаха документите със забележки по частите за реставрация, консервация и експониране на археологическите разкопки на Небет тепе, и реконструкция на техническата инфраструктура на Небет тепе.

На 7 февруари от НИНКН дадоха положително съгласувателно становище по частта за реставрация, консервация и експониране на „Източната порта“ на Филипопол, което позволи на екипа на проекта да започне работа. В същото време проектантите отстраниха забележките, изпратени от института по останалите позиции и те бяха повторно внесени в НИНКН с входящ номер 0884871 от 23.02.2022 година.

От Община Пловдив ще изпратят и писмо до Министерството на културата за молба за навременно разглеждане на документите, тъй като крайния срок за отчитане на дейностите по целия проект е в края на 2023 година.

Подобни статии

Top