Община Пловдив запазва положителен кредитен рейтинг - DC news

Община Пловдив запазва положителен кредитен рейтинг

Пловдив запазва своя кредитен рейтинг,

показва анализ на международната агенция Standard & Poor‘s. Рейтинг BBB – Стабилна перспектива, означава, че бюджетните резултати на Пловдив са устойчиви, което ще позволи на града да поддържа дълговата си тежест на ниско ниво.

Това обясни зам.-кметът с ресор финанси Величко Родопски, който припомни, че още в миналогодишния доклад на агенцията е посочено, че се очаква Пловдив да отчете скромни бюджетни дефицити. „Следователно градът ще запази ниския си дълг и адекватните нива на ликвидност, което е факт“, поясни Родопски.

Според Standard & Poor‘s ниските дефицити, натрупаните парични средства и постепенният график на падежа ще позволят на града да поддържа високо ликвидно покритие през следващите 12 месеца.

„Очакваме силен оперативен баланс през прогнозния хоризонт до 2025 г. и временни бюджетни дефицити след капиталовите сметки през 2023 г.“, се казва още в доклада на международната агенция.

Подобни статии

Top