Община Раковски тегли 3 млн. лева заем за ремонт на улици

Старите дългове на общината все още не са напълно погасени

Зам. кметът на община Раковски Татяна Бакова съобщи, че общината възнамерява да поеме нов дългосрочен инвестиционен дълг  на стойност 3 млн. лева с 10 годишен срок на погасяване. От общината вече са изпратили запитвания към седем банки, за да се изберат най-добрите условия относно тегленето на кредита.

Средствата от заема ще бъдат използвани за изграждане и асфалтиране на  улиците „Плевен“,“Филип Тотю“, „Патриарх Евтимий“, „Капитан Райчо“ и „6-ти септември“. Също така и за строителство на пристройка и физкултурен салон към ДГ „Щастливо детство“ и реконструкцията на площад „България“ в кв. „Генерал Николаево“.

Това стана ясно на общественото обсъждане на проекто-бюджета на община Раковски за 2018 година.

Очаква се приходите от местни взимания, данъци и такси да е 6 млн. лева.

Зам. кметът Бакова обясни, още че очакваният местен приход включва собствените приходи на общината в това число имуществени данъчни и неданъчни постъпления. Също така към очакваните 6 млн. е включена общата изравнителна субсидия, средствата за зимно поддържане и снегопочистване и целевата субсидия за капиталови разходи.

В разходната част на бюджетната рамка малка част от средствата са разпределени за дофинансиране на държавни дейности като сумата е около 270 000лв.

По-голямата част парични постъпления общината е предвидила за местни дейности.

Милион и половина ще бъдат предоставени за издръжката на ОП „Блгоустрояване и превенция“ в това число за закупуване на машини и съоръжения, поддръжка, текущи и основни ремонти на пътната инфраструктура както в Раковски така и в останалите населени места в общината.

На срещата стана ясно, че  близо 6 милионният дълг на община Раковски за две години се е стопил до 450 000 лева.

Подобни статии

Top