Община „Родопи” призовава гражданите да не спират да си плащат данъците

Опасната зараза наложи  извънредни разходи

Кметът на община „Родопи”  Павел Михайлов приканва всички граждани, които имат възможност, да платят задълженията си към общината. Заради тежката ситуация , в която е изправена цялата страна се налага общините да правят непредвидени разходи, като спазват разпоредбите на Националния кризисен щаб за ограничаване разпространението  на COVID -19  и борба за  опазване здравето на хората.

Опасната зараза наложи  извънредна дезинфекция  на административните сгради в общината.  Мерките за превенция на разпространението на коронавируса включват допълнително да се почистват всички съдове за смет по селата и местата,  около контейнерите. Закупуват се препарати за дезинфекция и  лични предпазни средства.

Със затопляне на времето населените места са застрашени и от нова опасност.

Нараства популацията от кърлежи, затова не бива да се пропуска редовната обработка на зелените площи.

В населените места в община „Родопи” възникват неотложни инфраструктурни ремонти, които трябва да бъдат извършени.

Данъците на гражданите в този труден момент ще подкрепят бюджета и  извънредните разходи, които се налагат заради епидемията, призовават от ръководството на „Родопи”. Затова от администрацията  се обръщат към  фирмите и гражданите, които имат възможност, да внесат задълженията си.

Общината призовава това да стане по административен път, като се използвa разкритата банкова сметка, която е публикувана на официалния сайт на общината.  Задължително е да се  упомене код за вида на плащането.

Остава възможността за плащания в брой, като това може да се извърши в сградата на улица „Скайлер” в Пловдив или в кметствата по населените места. Администрацията е осигурила безопасен пропускателен режим,  като се избягва струпването на хора и се спазва дистанция.

Всички служители на дирекция „Местни данъци и такси” при Община „Родопи” ще оказват пълно съдействие при предоставянето на информация по телефона и по имейл.

Сега, повече от всякога институциите и обществото трябва да работим заедно, да сме единни и да разчитаме на взаимопомощ! Ние ,като всяко едно семейство сме засегнати малко или много. Променя се обичайният ти начин на живот, но когато всичко отмине трябва да се изправим бързо и да продължим. Затова вярвам, че  бъдещето на общината ни е в споделената отговорност”, заяви кметът на „Родопи”  Павел Михайлов.

Подобни статии

Top