Община Родопи ще ремонтира 4 улици за близо 1,2 млн.лв.

Ремонтът ще е с европейски средства

Община Родопи спечели проект за реконструкцията и рехабилитацията на повече от 1 270 линейни метра улични площи и 14 760 кв.м улични и тротоарни платна в четири населени места, по Оперативна програма „Програма за развитие на селските райони“ за периода 2014 – 2020 г, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

По проекта се предвижда Общината да извърши основен ремонт на четири улици в селата Цалапица, Белащица, Браниполе и Оризари. Те са единствените, които отговарят на изискванията на програмата, а именно – да свързват населеното място с републиканска пътна мрежа.

Това са улица „Христо Данов“ в с. Цалапица с площ 4162 кв.м. и тротоар от 2363 кв.м., улица „Васил Левски“ в с. Белащица 2598 кв.м. и 1348 кв.м. тротоар, с. Оризари ул. „Капитан Бураго“ с 1217 кв.м. пътно платно и 457 кв.м. тротоар и с. Браниполе улица „Васил Левски“ 1676 кв.м пътното платно и 939 кв.м. тротоар.

Общата стойност на одобреният проект е 1 161 863.75 лв., а целта е едновременно да се подобри средата и условията за живот в Община Родопи, както и да се повиши привлекателността и като туристическа дестинация.

Подобни статии

Top