Община Варна няма да е акционер в "Пълдинтур инвест" - DC news

Община Варна няма да е акционер в „Пълдинтур инвест“

Акциите остават в пловдивския панаир

Административният съд  във Варна отмени решенията на Общинския съвет в града за варненските акции в т. нар. Търговски дом, съобщи „24 часа“

С тези решения с дяловете си в „Международен панаир Пловдив“ община Варна трябваше да стане акционер в „Пълдин Туринвест“ и да апортира в капитала на дружеството своите 16 314 400 обикновени поименни безналични акции с право на глас.

Делото беше образувано по жалба на областния управител.

В мотивите си съдът сочи, че при вземането на решенията са нарушени основните принципи на административния процес – за истинност, равенство, достъпност, публичност и прозрачност, последователност и предвидимост.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.

Подобни статии

Top