Общинският съвет в Асеновград решава за почивна база „Пашалийца“

Продажбата на обекта ще бъде гласувана днес на редовна сесия на Общинския съвет в Асеновград

Разходите на почивната база са в пъти повече от приходите

Почивна база (ПБ) „Пашалийца“ ще бъде обявена за продажба заради невъзможността на община Асеновград да си позволи финансово издръжката на обекта. Това става ясно от справка за приходите и разходите за времето от 2015 г. до 2021 г.

Обектът се стопанисва от Общинско предприятие (ОП) „Туризъм“. За посочения период от шест години са предприети различни дейности за опазване и съхранение на базата. Сред мерките е назначаването на лице, което да се грижи за обекта. Регистриран е собствен водоизточник. Извършени са ремонти на покривите на двете спални помещения, както и изцяло е ремонтиран този, на столовата и кухненския блок. Подменена е дограмата на основното жилищно помещение. ПБ е официално категоризирана.

Справката показва разходваните и постъпилите средства от стопанисването на обекта през годините.

2015 г.: разходи – 14 713,45 лева, приходи – 1062 лева; 2016 г.: разходи – 13 879,98 лева, приходи – 1024 лева;  2017 г.: разходи – 12 607,03 лева, приходи – 1182 лева; 2018 г.: разходи – 41 687,17 лева, приходи – 610 лева; 2019 г.: разходи – 33 701,45 лева, приходи – 1074 лева; 2020 г.: разходи – 13 699,89 лева, приходи – 928 лева; 2021 г.: разходи – 11 402,71 лева, приходи – 2484 лева.

Освен това, през изминалите шест години са платени общо 5435 лева за електроенергия на ПБ „Пашалийца“. Разходи от 2015 год. до 2021 год. са 147 126,68 лв., приходите за същия период са 8 364 лв.

Туристическият обект настанява гости през цялата година, с изключение на зимния период, когато почти не се приемат туристи. Причина са високите разходи за отопление и по–трудното обслужване поради високопланинското разположение на базата и обилната снежна покривка през зимата. От справката на ОП „Туризъм“ става ясно, че през годините е имало множество запитвания от туроператори, директори на училища, неправителствени организации и други институции за еднократно и дългосрочно настаняване на организирани групи от възрастни и ученици за провеждане на „Училище сред природата“, екскурзии, екскурзионно летуване и други мероприятия. Условията, които предлага ПБ обаче, като например, общите санитарни възли, посещението и нощувките биват отказвани.

Снимка: ОП „Туризъм“ – Асеновград

Подобни статии

Top