Общината дава 100 000 лева за нов скенер в МБАЛ-Асеновград

100 хиляди лева

от общинския бюджет ще бъдат отпуснати целево за закупуване на нов скенер в асеновградската болница.

Общинският съвет подкрепи предложението на кметската управа да осигури минимална помощ за придобиване на медицинската апаратура. Докладната записка беше гласувана днес по време на редовното заседание на местния парламент.

Здравното заведение отдавна има нужда от подмяна на компютърния томограф, тъй като старият е на повече от десет години и често дава дефекти.

Освен това отделението по образна диагностика се нуждае от съвременна апаратура, което ще повиши значително качеството и точността на диагностиката.

Предложението е  модернизираният апарат да бъде 16-слайдов, а необходимата сума е около 500 хиляди лева.

Останалите пари най-вероятно ще се осигурят от бюджета на болницата или чрез проект, с който здравното заведение  ще кандидатства за средства за нова медицинска техника.

 

 

 

Подобни статии

Top