Общината иска Античния и Ботаническата градина

Общината за пореден път отправя искане

към Министерство на културата за стопанисване на Античния театър. Предложението за това ще се гледа днес на редовната сесия на Общинския съвет в Пловдив.

Най-красивият туристически обект на Пловдив, който е и емблема на града, преди няколко години беше прехвърлен на общината. В края на септември обаче в администрацията е постъпило писмо от културното ведомство, че трябва да се внесе ново искане за стопанисване на имота заради изградените кафе-бар, обслужващи помещения и информационен център. Те бяха построени по първата част от проекта за реконструкция на Античния, а това води до промяна в кадастралната карта на имота и издадения през изминалото лято на нов акт за държавна собственост.

Още една такава процедура ще гласуват съветниците – за парцел

от Ботаническата градина в район “Тракия“. В този е проектирана улицата, която ще свърже кръговите кръстовища на бул. „Санкт Петербург и Скобелева майка и ще осъществява пряка транспортна връзка между районите „Тракия“ и „Източен“. Тъй като ботаническата градина е собственост на просветното министерство, искането е отправено до него.

Чрез областния управител пък се отправя трето искане до министъра на регионалното развитие и благоустройство за безвъзмездно прехвърляне на Община Пловдив на правото на собственост върху държавен недвижим имот в Индустриалната зона в „Източен“. Исканият терен е с построени върху него 12 сгради.

На сесията днес ще бъде гласувана също предложението за ремонта на сградата на бившия дом „Рада Киркович“. Точката бе внесена в извънреден порядък.

Възстановяват бившия дом за сираци „Рада Киркович“

Подобни статии

Top