Общината иска да пусне поръчката за ОУ "Александър I" на инженеринг - DC news

Общината иска да пусне поръчката за ОУ „Александър I“ на инженеринг

Сумата по поръчката е общо 6 745 981, 62 лева с ДДС, от които 4 973 300 лева с ДДС е безвъзмездна финансова помощ

Малкото оставащо време до края на Програмата на Министерството на образованието и науката „Изграждане, пристрояване, надстояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022“ и рискът Община Пловдив да не успее да усвои средствата по нея, са основните причини обществената поръчка за построяване на нова сграда на ОУ „Княз Александър I“ да бъде пусната на инженеринг. Това заяви заместник кметът по строителство и инвестиции Пламен Райчев в отговор на писмо от Камарата на архитектите в България, в което те настояват поръчката да бъде прекратена.

„Нашето желание също бе поръчката да бъде обявена за строителни дейности след като бъде изработен и приет технически проект, съобразен с факта, че новата сграда попада в имот в обхвата на територия с културно историческо наследство. Затова през пролетта на миналата година бе обявено техническо задание за проектиране, изготвено за провеждане на конкурс за технически проект. Заданието бе предоставено за съгласуване в Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), заедно със скица-виза на имота. НИНКН прие заданието ни без забележки в установения четиримесечен срок, но за приемането на скицата-виза трябваше да бъде направен Работен устройствен план или Обемно устройствено проучване, което отнема около 10 месеца.

В същото време работата по проекта трябва да завърши най-късно до края на 2022 година и да бъде отчетена в управляващия орган в началото на 2023. За да успеем да усвоим средствата по програмата на МОН, пуснахме поръчката на инженеринг, тъй като това е единствената възможност да не загубим средствата и да построим нова сграда за малките ученици, които сега са принудени да учат на двусменен режим“, коментира Пламен Райчев.

Той допълни, че избраният изпълнител на поръчката ще трябва да съобрази проекта си със съществуващата архитектура на старата сграда в парцела, обявена за културна ценност от национално значение.

Сумата по поръчката е общо 6 745 981, 62 лева с ДДС, от които 4 973 300 лева с ДДС е безвъзмездна финансова помощ. 

Подобни статии

Top