Общината иска да тегли нов заем в размер на 113 501 750 лв.

Заемът бил нужен за 11 инфраструктурни обекта и модернизация на техниката на „Чистота“ и „Градини и паркове“

Кметът на Пловдив Здравко Димитров излезе с обръщение във връзка с покана за обществено обсъждане на намерение за поемане на общински дългосрочен дълг в размер на 113 501 750 лв. в навечерието на Великден. В поканата са представени 11 инфраструктурни проекта, за които Община Пловдив може да кандидатства за финансиране по Фонд за градско развитие за Южна България по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. с инвестиционен проект „Подобряване и модернизация на градската среда в Пловдив“:

 • Пробив „Модър – Царевец“
 • Пробив „Водна палата“
 • Изграждане на нов мост над река Марица
 • Реконструкция на ул. „Царевец“
 • Реконструкция на бул. „Хаджи Димитър“
 • Разширение и реконструкция на бул. „Марица – север“
 • Реконструкция и разширение на ул. „Кукуш“ от надлез „Родопи“ до бул. „Македония“
 • Реконструкция и рехабилитация на ул. „Митрополит Панарет“
 • Туристически информационен център
 • Естетизация и рехабилитация на подлез „Баня старинна“
 • Многоетажен паркинг.

Представен е и проект за модернизация на техниката и оборудването на общинските фирми „Чистота“ и „Градини и паркове“. Двата проекта са представени в две отделни презентации на сайта на Община Пловдив.

Общата стойност на проектите е 113 501 750 лв. Максималният размер на дългосрочния дълг, който община Пловдив има
намерение да поеме е 113 501 750 лв.

Парите ще се търсят от Фонда за устойчиви градове. Дългосрочният общински дълг ще бъде погасяван чрез собствени бюджетни средства. Той ще бъде обезпечен чрез учредяване на пореден залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи собствени приходи на община Пловдив, финансово обезпечение, учредено по реда за Закона за договорите за финансово обезпечение (ЗДФО) върху вземания по банкови сметки с титуляр Община Пловдив, водени при ОББ АД, включително вземания по депозити към тях.

Място и датата на провеждане на обсъждането:

Общественото обсъждане ще се проведе на 12.05.2021 год./сряда/ от 17.30 часа в залата на Общински съвет Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ №20

Желаещите могат да се запознаят с документацията в Общински съвет – Пловдив, ул. “Авксентий Велешки“ № 20, деловодство – от 09.00 до 17.00 часа, а също и в Община Пловдив, пл.“Стефан Стамболов“№1, деловодство – от 09.00 до 17.00 часа.

Материалите са публикувани на официалния сайт на община Пловдив – www .plovdiv.bg.

Вижте Пълния текст на поканата!

1 2

Подобни статии

Top