Общината кани на обсъждане, тегли дълг от 2 000 000 лева за Небет тепе

Събитието е утвърдено за следващата сряда – 17 юни

Община Пловдив обяви обществено обсъждане за поемане на дългосрочен дълг в размер на над 2 000 000 лева по проекта „По крепостните стени на Филипопол“, включващ Небет тепе, подходите към него, както и Източната порта.

Защо са нужни средствата – вижте ТУК!

Финансирането на този проект е комбинирано от безвъзмездна финансова помощ и финансиране от финансов инструмент, посочват от администрацията. Общата му стойност е в размер на  8 012 202,52 лева, от тях 6 009 151,89 лева са безвъзмездна финансова помощ и останалите 2 003 050 лева са кредит. Според документацията индикативният срок на кредита е 120 месеца с 24 месеца гратисен период. Предлаганата осреднена лихва на целия кредит е 0,57 %. 

Предвид горното Община Пловдив отправя покана за присъствие на обществено обсъждане към представители на общинската администрация, държавни и обществени организации, към обществеността и всички заинтересовани физически и юридически лица.

То е планирано за 17 юли, сряда, от 17 часа в залата на Общински съвет – Пловдив.

Подобни статии

Top