Общината напомня: За всяко домашно куче трябва да се плаща 30 лв. годишна такса

Всеки собственик на домашно куче е длъжен да го декларира и регистрира в районното кметство

Припомняме на пловдивчани, че всеки собственик на домашно куче е длъжен да го декларира и регистрира в районната администрация по местоживеене, както и да заплаща годишна такса, което се изисква по реда на Закона за местни данъци и такси.

Размерът на годишната таксата „куче“ за Пловдив е 30.00 лева, а над 2000 е броят на собствениците на домашни кучета, които все още не са заплатили дължимия към общината налог за 2020 г.

Общината поддържа актуален ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР на домашните кучета, отглеждани в Пловдив. Подбрана информация от картотеката на всяко регистрирано куче се визуализира на сайта на Община Пловдив, където всеки заинтересован, може да направи справка по една или комбинация от няколко ключови думи /име на куче, адрес на отглеждане на кучето, регистрационен номер/.

Също на страницата на общината, всеки собственик на куче може да провери дали има задължения по отношение заплащането на такса „куче“. За извършване на справката е необходимо кучето вече да е регистрирано в общината/районното кметство и да се въведе регистрационния номер на индивидуалната му картотека.

Ако в резултат на справката се окаже, че за кучето има неплатени такси към общината, собственикът може да заплати пропуснатите суми на място в касата на районната администрация или по банков път на посочените по-долу банкови сметки при Инвестбанк:

  • За район Централен – BG66IORT 73753102000100
  • За район Източен – BG65IORT 73753102000700
  • За район Западен – BG16IORT 73753102001000
  • За район Северен – BG64IORT 73753102001300
  • За район Южен – BG15IORT 73753102001600
  • За район Тракия – BG17IORT 73753102000400

Като основание за плащането е необходимо да бъдат отбелязани годината/годините, за която се заплаща таксата и индивидуалния номер на картона на кучето.

Подобни статии

Top