Общината очаква до 14 февруари предложения по Програма „Да съхраним ЗАЕДНО Старинен Пловдив“

Целта е да се въведат ясни правила за финансирането на проекти за консервация и реставрация на старинни сгради в „Старинен Пловдив“

Община Пловдив напомня, че от 12.01.2022 г. на официалната си страница в раздел „Проекти на нормативни актове“ е качен проект на Програма „Да съхраним ЗАЕДНО Старинен Пловдив“ за финансиране на инициативи по консервацията и реставрацията на фасади и художествени елементи на сгради, частна собственост, находящи се на територията на АИР „Старинен Пловдив“.

Съгласно чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Пловдив, чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Програма „Да съхраним ЗАЕДНО Старинен Пловдив“.

Това може да стане на e-mail адрес: culture@plovdiv.bg или в деловодството на Община Пловдив, пл. „Стефан Стамболов“ № 1.

Целта за приемането на настоящата  Програма е да бъдат въведени ясни правила и ред за начина и условията за финансиране на проекти за консервация и реставрация на фасади и художествени елементи на сгради на територията на Архитектурно-исторически резерват „Старинен Пловдив“, при спазване на точни процедури. С приемането на Програмата ще се бъде възможно осъществяване на по-ефективна, устойчива и отворена към гражданите политика при съхраняване на недвижимото културно наследство, образната и материалната автентичност на Старинния град, в синхрон с българското и европейското законодателство.

Идеята на Програмата е да се създаде успешен пример, който да може да бъде мултиплициран на следващ етап чрез разширяване териториалния обхват и увеличаване на видовете подкрепяни дейности.

От общината окачват писмени коментари, предложения и становища до 14 февруари, включително.

Подобни статии

Top