Общината с 300 000 лева за модернизация на учебния процес

Заявления за кандидатстване се приемат всеки месец до 15 число

Община Пловдив стартира приема на документи за кандидатстване по подпрограма „Модернизация на учебния процес“, част от „Общинска образователна програма за периода 2020 – 2022“. През настоящата година ще бъдат разпределени 300 000 лв. за закупуване на съвременни технологични средства, оборудване на кабинети, придобиване на програмни продукти и лицензи, целящи използването на т. нар. „облачни“ технологии и подпомагане осигуряването на дистанционното обучение в града.

Съгласно утвърдените правила по програмата могат да кандидатстват  всички общински училища и ЦПЛР-ОДК. Всяко едно училище, което кандидатства, трябва да защити целите на инвестицията и да осигури съфинансиране в размер на поне 20% от исканата сума. Заявления за кандидатстване се приемат онлайн всеки месец до 15 число, до изчерпването на финансовия ресурс.

Успешното реализиране на общинските програми помогна на всички 52 общински училища в града да имат активирани облачни платформи още от 2019 г. Дигитализация на учебния процес се извършва чрез използване на Google G suite за образование и Microsoft 365 за образование.

„Годините на работа по дигитализирането на училищата помогна много при въвеждането на дистанционно обучение на много учители в Пловдив и направи града лидер в страната по бързо организиране на учебен процес“, коментира заместник-кметът Стефан Стоянов. Според последните данни в общинските училища към момен има близо 30 000 активни профила на ученици и учители, като броят им всеки ден се увеличава.  Учениците учат във виртуални класни стаи с видео връзка и чатове, като използват готови форми за тестове и пишат домашни, изпълняват групови задачи. До момента над 900 учители и администратори от Пловдив са преминали различни обучения от програмата „Училище в облака“. От тях близо 170 са Google сертифицирани учители. Пловдивските училища са на 100% обезпечени технически за дистанционно обучение с най-съвременните образователни платформи.

Подобни статии

Top