Общината предлага терен до зала „Колодрум“ за сграда на Пловдивската опера  - DC news

Общината предлага терен до зала „Колодрум“ за сграда на Пловдивската опера 

Кметът Здравко Димитров изпрати писмо с предложението до фондация „Дом за Пловдивската опера“

Със свое писмо, изпратено до председателя на фондация „Дом за Пловдивската опера“ Любозар Фратев и с копие до Директора на Държавна опера – Пловдив и до Министъра на културата, кметът Здравко Димитров излага становището на администрацията за безвъзмездно предоставяне на терен, на който може да бъде изградена бъдещата сграда на Операта.

Както градоначалникът неведнъж е отбелязвал, това е единственият подходящ терен към момента, който да отговаря на изискванията за такъв тип обществена сграда.

Припомняме, че през 2018 г. Общински съвет – Пловдив взе решение, с което теренът под сградата на пл. „Централен“ 1, в която в момента се помещават общински и държавни структури, да бъде предоставен за ползване от Операта след преместване на гореспоменатите администрации. След разглеждане на въпроса от Експертния съвет по устройство не територията става ясно, че въпросното място не отговаря на изискванията по отношение на достъпа, паркирането и обслужването на сградата. Освен това един модерен център за музикално-сценично изкуство не би се вписал върху този терен чисто пространствено. Поради тази причина администрацията започна да търси по-подходящ вариант, на който да бъде поместен домът на Пловдивската опера.

Преимуществата на предложения терен до Колодрума са отличната локация и лесната достъпност. Върху тези 13 дка. може да бъде разгъната съвременна сграда с обеми и визия, отговарящи на всички изисквания – репетиционни зали за музиканти, певци и танцьори; гримьорни; зала с голяма сцена и оркестрина; камерни зали; хранилища за костюми и декори, помещения за административни нужди и паркинг. Функционалността на сградата може да бъде доразвита и със създаването на пространства за конференции, представяния на други видове сценични изкуства и презентации.

Веднага след положителен отговор от фондация „Дом за Пловдивската опера“ администрацията има готовност да стартира процедура по изготвяне на предложение до Общински съвет – Пловдив за безвъзмездно предоставяне на имота.

Снимката е илюстративна

Подобни статии

Top