Общината се споразумява с НКЖИ за пробива под Централна гара

Общината се споразумява с НКЖИ за пробива под Централна гара

Сключване на споразумение

за сътрудничество между Община Пловдив и Националната компания „Железопътна инфраструктура” за изграждане на пробив под Централна гара, който да свързва булевардите „Васил Априлов” и „Македония”, ще гласува Общинският съвет днес.

Проектът предвижда премахването на Бетонния мост и изграждането на транспортен подлез под централната жп гара, като това ще бъдат включено в проектирането на железопътен възел „Пловдив” по Оперативна програма „Транспорт” заедно с подмяната на релсите.

Реализацията на двата обекта ще бъде финансирана с европейски средства.

Според договора за сътрудничество, ангажиментите на общината са извършване на отчуждителни процедури, изграждане на  прилежащата улична мрежа, а с дейностите по изграждане на пробива се ангажира НКЖИ.

Споразумението е със срок от пет години.

Подобни статии

Top