Общината търси кой да чисти Пловдив през следващите пет години

За 46,7 млн. лв. е обявената обществена поръчка

Община Пловдив търси фирма, която да почиства града под тепетата, след като изтече петгодишният договор на КМД. Това става ясно от обявената процедура по ЗОП, публикувана на сайта на общинската администрация.

Поръчката е на стойност над 46,7 млн. лв. без ДДС, като срокът на договора, който ще бъде сключен с избрания кандидат е за 5 години, както беше досега с КМД.

Процедурата включва дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци, разделно събиране на боклуците от бита, машинно поддържане на чистотата, включително машинно метене и миене, дезинфекция на съдове за събиране на битови отпадъци, зимно поддържане – зимно дежурство и ефективна работа при зимни условия на територията на община Пловдив.

Изпълнението на всички дейности по предмета на поръчката, с изключение на зимното поддържане, ще се извършва чрез отчитане на брой отработени машиносмени, като всяка машиносмяна е за 8 часа работа на всеки специализиран автомобил с водач.

Ръчният труд за изпълнение на съпътстващите дейности по товарене ще се извършва от работници на общинското предприятие „Чистота“.

През зимата бъдещият изпълнител ще трябва да почиства снега и да предотвратява обледеняване на улиците. Фирмата, която ще спечели поръчката, трябва да дава минимум 156 хил. часа зимно дежурство. Според изискванията в поръчката, фирмата, която ще я спечели, трябва да разполага с 65 машини за зимно почистване, които имат екологичен клас Евро 5 и Евро 6.

Освен това фирмата-изпълнителн ще трябва да събира и транспортира разделно събрани отпадъци от домакинствата, в това число едрогабаритни, опасни и др. отпадъци.

След като бъде избрана, фирмата-изпълнител ще получава част от парите, които общината заделя за почистването на града. Припомняме, че за това в Бюджет 2019 са заложени близо 36 млн.лв. Тези пари обаче ще отиват не само в бъдещия изпълнител, а и в ОП „Чистота“.

Подобни статии

Top