Общината улеснява пловдивчани за електронно плащане на данъците си

Важна информация със съвети, телефони и адреси!

От градската управа препоръчват на данъкоплатците да заплатят задълженията си за местни данъци и такса за битови отпадъци, използвайки един от следните начини:

  • Безкасово по банковата сметка на Община Пловдив в ТБ „ИНВЕСТБАНК”АД – КЛОН ПЛОВДИВ: IBAN: BG53 IORT 737584020 20000, BIC: IORTBGSF, по съответния код за вид плащане:
  • По интернет, чрез системата Ипей /ePay/, на интернет страница www.epay.bg;
  • По интернет, чрез портала за електронни услуги на Националната агенция за приходите, достъпни с ПИК код, издаден от НАП, на интернет страница www.nap.bg;
  • По интернет, използвайки системата виртуален ПОС, достъпен с ПИН код, предоставен от дирекция „Местни данъци и такси”, на страницата на Община Пловдив www.plovdiv.bg. Получаване на ПИН код от дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Пловдив може да заявите и по електронен път. За получаването му е необходимо да предоставите идентифициращи данни (за физическите лица: три имена и ЕГН; за юридическите лица: наименование на фирмата и Булстат) и телефон за връзка. Ако заявяването на услугата се отнася за друго лице, необходимо е да бъде приложено сканирано копие на пълномощно.

Информация за размера на задълженията си пловдивчани може да получат в дирекция „Местни данъци и такси” на адрес гр.Пловдив, ул. ”Радецки” №18А,  на посочените телефони:

Отдел  „Обслужване”: 032/276917; 032/276922; 032/276928; Отдел „Приходи”: 032/276940; 032/276947; Отдел „Събиране и контрол”: 032/276935; 032/276936; 032/276966, както и на следните интернет страници – www.plovdiv.bg, www.epay.bg, www.nap.bg.

1 2

Подобни статии

Top