Общинска сесия: Дават свободни помещения за нуждите на Спешна помощ в Асеновград

Общинският съвет ще определи и броя на таксиметровите коли, ще имат право да работят на територията на града и общината.

Общинският съвет на Асеновград ще гласува учредяване на безвъзмезно право на ползване на помещения за нуждите на Спешна помощ в града. Теренът е с обща площ малко над 300 кв. м и се намира в Поликлиничната база на МБАЛ -Асеновград.

Още преди три години община Асеновград има сключен договор за отстъпване на право на ползване на помещенията, които се намират на първия етаж на сградата. Заради пандемията от коронавирус и нуждите за лечение в града теренът беше преобразувана в COVID-отделение.  За да бъде изпълнено решението ОбС на Асеновград трябва да обсъди вариантите за птредоставяне на съществуваща база, която да се използва за нуждите на МЗ.

На последната сесия за тази календарна година Общинският съвет ще определи и броя на таксиметровите коли, ще имат право да работят на територията на града и общината. До 155  да са таксимеровите автомобили, които ще работят на територията на община Асеновград  до края на 2021-ва година, ще гласуват общинските съветници.

По предложение, подписано от всички 8 общински съветници от Коалиция „БСП за България“, те настояват за намаляване или освобождаване на вноските за наем  на наематели на общински обекти, засегнати от противоепидемичните мерки и ограниченията, както и за таксите за детските градини.

Съветниците искат и намаляне на таксите за ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност на открито, заведения за обществено хранене, ученически столове, училищни павилиони, спортни обекти, пенсионерски клубове  и читалища, настояват още съветниците, като всичко това  да важи до отмяна на ограничителните   мерки.

Да бъдат оовободени от заплащане на 50 % от наемната цена да са наемателите на заведения за обществено хранене, които са ограничили, но не са прекратили дейността си, искат  също от БСП.

Платените вече наеми ще бъдат ще бъдат прихванати от следващите дължими наеми, след падането на ограниченията.

За целта обаче тези наематели трябва да нямат непогасени задължения към 27 ноември.

 

Подобни статии

Top