Общински просветни експерти идват на национална среща в Пловдив

Над 150 общински експерти идват в Пловдив

Във форума тази година се очаква да участват над 150 представители на общините – експертите от общинските звена в сектор „Образование”, председателите и членове на комисиите по образование в общинските съвети, представители на второстепенните разпоредители с общинския бюджет в образованието, заместник-кметове с ресор „Образование“, както и кметове и председатели на общински съвети.

Участие в събитието са потвърдили Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители, програмният ръководител на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ по ФМ на ЕИП и НФМ 2014-2021 г. –  Цветана Герджикова и експертите от Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“   Боряна Мирчева и Аспарух Диков. В панели от Програмата на Срещата потвърждение за участие имаме от представители на различни дирекции в Министерството на образованието, както и от работодателски и браншови организации.

По време на втория ден ще се проведе дискусия на тема „Разширяване обхвата и подкрепата за предучилищното образование: политика, принципи и процедури за европейско и национално финансиране на таксите за детска градина“. В нея ще участва зам.-министърът на образованието Таня Михайлова.

В следобедната програма в четвъртък по време на пленарната сесия „За по-качествено и по-достъпно образование: ангажименти и отговорности на държавата, общината и училището“, ще се включи и просветният министър Красимир Вълчев.

1 2

Подобни статии

Top