Общински съвет „Родопи” с редовно заседание днес

39 точки са включени в проекта за дневен ред на Общински съвет „Родопи”.

Заседанието ще се проведе на 30 януари/четвъртък/ от 10 часа в заседателната зала в сградата на Общината.

Съветниците ще дебатират по докладна записка, внесена от Красимир Кирев, заместник председател на ПК по социална политика за отпускане на средства за закупуване на карти за пътуване на ученици в неравностойно положение.

Ще бъде коментирана и Годишната програма за управление на общинските имоти. Тя е по предложение на Ренгинар Мустафова, председател на ПК по общинска собственост.

В дневния ред са включени още няколко процедури по продажба на имоти и издаване на разрешения за изработване на проект за ПУП.

В извънреден порядък в Общински съвет „Родопи” е внесено и предложение от Инициативен комитет „Не на кариера за добив на пясък и дребни чакъли „Иванчовата чука” в земището на село Първенец. В докладната се настоява местният парламент на „Родопи” да даде принципно несъгласие за учредяване в полза на концесионера на право на ползване върху земите.

В края на заседанието ще бъде дадена думата за мнения, становища и питания.

Подобни статии

Top